top of page

Wat je verder nog moet weten

Regels & afspraken

Iedereen wordt geacht deze regels gelezen en aanvaard te hebben, voordat je een massage ondergaat.

 • Alle informatie die wordt uitgewisseld blijft strikt vertrouwelijk

 • De tijd die staat voor de massage is inclusief intake en evaluatiegesprek

 • De massages hebben geen erotische of seksuele intentie

 • De masseur is te allen tijde gerechtigd om de massage om wat voor een reden dan ook af te breken

 • De cliënt dient alle relevante informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid te melden voordat een massage wordt ondergaan

 • De massage wordt op eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, onder de door zijn/haar gedane mededelingen m.b.t. diens gezondheid ondergaan

 • Sportmassagepraktijk Voorhout kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of opgelopen letsel

 

 

Wanneer kun je niet gemasseerd worden?

 • In de eerste 3 maanden van een zwangerschap

 • Huidaandoeningen die besmettelijk zijn

 • Infectieziekten zoals griep

 • Koorts

 • Gebruik van bepaalde medicijnen zoals bloedverdunners en antibiotica

 • Ernstige vaataandoeningen

 • Bij twijfel kunnen we altijd even overleggen en zo nodig kan een arts of specialist worden geraadpleegd

Client wordt gemasseerd op de tafel.
bottom of page